Suomen kielen sanojen taivutusohjelma


   1. Tarkoitus
   2. Tilanne
   3. Tuetut muodot
   4. Kopiointi
   5. Asennus
   6. Viitteit�
   7. Downloading

1. Tarkoitus

Ohjelma taivuttaa verbejä ja nomineja suomen kieliopin sääntöjen mukaan.

This program conjugates words in Finnish. The rest of this document is in Finnish language.

2. Tilanne

Ohjelma on kehitysvaiheessa (ja tulee varmasti aina olemaankin, mutta se ei estä sen hyötykäyttöä...).

Useimpien verbien ja joidenkin nominien taivutus toimii, mutta ohjelman käyttämät datatiedostot ovat turhan suuria (parikymmentä kilotavua) ja varsin yleistämättömiä.
 

formodemo v0.3.0 - Copyright (C) 1992,2005 Bisqwit (http://iki.fi/bisqwit/)
Kiitokset Juha Niemiselle avusta.

Käyttö: ./verbformo [<option> [<...>]] <sana> [<...>]

Valitsimet:
  -M, --medipre <mjono> Mediaalinen esikäsittely verbeille (a/p)
  -V, --version     Tulostaa versiotiedon.
  -a, --pass       Valitse passiivi (partisiippien ja III infinitiivin taivutukseen)
  -d, --debug      Debug.
  -h, --help       Tämä ohje.
  -j, --sija <sija>   Valitse sijamuoto (nom,gen,ak,es,pa,tr,ine,el,il,ade,abl,al,abe,kom,ins)
  -l, --moni       Valitse monikko (nominien ja nominaalien taivutukseen)
  -m, --tapa <tapa>   Valitse tapaluokka (ind,kond,pot,imp,[1-5]i,1p,2p,suor,johto[1-6]) (verbin taivutukseen)
  -n, --nega       Valitse negaatio (finiittien verbien taivutukseen)
  -p, --pers <muoto>   Valitse persoonamuoto/omistusliite (yks1,yks2,yks3,mon1,mon2,mon3,pass)
  -t, --aika <aika>   Valitse aikamuoto (pr,i,pe,pl finiittien verbien taivutukseen)
  -v, --verbose     Lisää tulostettavan tiedon määrää.

Huom: Laita taivutettavat sanat komentorivin loppuun.
Uudet valitsimet vaikuttavat vain sitä seuraaviin sanoihin.


formodemo v0.3.0 - Copyright (C) 1992,2005 Bisqwit (http://iki.fi/bisqwit/)
Kiitokset Juha Niemiselle avusta.

Käyttö: ./nounformo [<option> [<...>]] <sana> [<...>]

Valitsimet:
  -V, --version    Tulostaa versiotiedon.
  -d, --debug     Debug.
  -h, --help     Tämä ohje.
  -j, --sija <sija>  Valitse sijamuoto (nom,gen,ak,es,pa,tr,ine,el,il,ade,abl,al,abe,kom,ins)
  -l, --moni     Valitse monikko (nominien ja nominaalien taivutukseen)
  -p, --pers <muoto> Valitse omistusliite (yks1,yks2,yks3,mon1,mon2,mon3,pass)
  -v, --verbose    Lisää tulostettavan tiedon määrää.

Huom: Laita taivutettavat sanat komentorivin loppuun.
Uudet valitsimet vaikuttavat vain sitä seuraaviin sanoihin.

3. Tuetut muodot

Verbeistä:
 • Neljä finiittiä tapaluokkaa
  • in(dikatiivi): johdat (engl. you lead / you are leading)
  • k(onditionaali): johtaisit (ns. ehtotapa)(engl. you would lead)
  • p(otentiaali): johtanet (ns. mahtotapa)(engl. you might lead)
  • i(mperatiivi): johda (ns. käskytapa) (engl. lead (as in: lead! that's an order))
 • Viisi infinitiiviä
  • 1i: johtaa (engl. to lead)
  • 2i: johtaessa,johtaen (akt) / johdettaessa,johdettaen (pass) (inessiivi,instruktiivi) (engl. while/by leading)
  • 3i: johtama (akt) / johdettaman (pass,instr) (engl. led (as in: an army led by a mad general))
  • 4i: johtaminen (engl. leading (as in: leading is an important skill))
  • 5i: johtamaisillani (vain adessiivi, yks1) (engl. about to lead)
 • Kaksi partisiippisijaa
  • 1p: johtava (akt) / johdettava (pass) (engl. leading/leadable (as in: the leading company))
  • 2p: johtanut (akt) / johdettu (pass) (engl. led (passive: he has been led many times))
 • Aktiivi ja passiivi (2i/3i/1p/2p taivutuksessa, kuten yllä)
 • Seitsemän erilaista johdosmuotoa (ei virallisesti hyväksyttyjä)
  • johto1: johdos
  • johto2: johto
  • johto3: johdanta
  • johto4: johde
  • johto5: johtamo
  • johto6: johtamus
  • suor(ittaja): johtaja
 • Mediaalinen esikäsittely (ketjutettavissa)
  • -: johtaa (engl. to lead)
  • a: johtua (engl. to be led)
  • p: johdattaa (engl. to cause (something else) being led)
  • pa: johdattua (engl. to cause (self) being led)
  • pp: johdatuttaa
  • ppa: johdatuttua
  • ppp: johdatutattaa
 • Neljä aikamuotoa
  • pr(eesens): johdat (engl. you lead)
  • i(mperfekti): johdit (engl. you led)
  • pe(rfekti): olet johtanut (engl. you have led)
  • pl(usvamperfekti): olit johtanut (engl. you had led)
 • Positiivinen ja negatiivinen
  • -: johdat (engl. you lead)
  • n(egatiivinen): et johda (engl. you don't lead)
 • Persoonamuodot
  • yks1: johdan (engl. I lead)
  • yks2: johdat (engl. you lead)
  • yks3: johtaa (engl. he/she/it leads)
  • mon1: johdamme (engl. we lead)
  • mon2: johdatte (engl. you lead)
  • mon3: johtavat (engl. they lead)
  • pass(iivi): johdetaan (engl. is being led / (unknown actor) leads)
Nomineista (joita myös ei-finiitit verbimuodot tuottavat):
 • 16 sijamuotoa
  • nom(inatiivi): kissa (yks) kissat (mon) (ns. nimentö) (engl. a cat)
  • gen(etiivi): kissan (yks) kissojen (mon) (ns. omanto) (engl. cat's)
  • akk(usatiivi): kissan (yks) kissat (mon) (ns. kohdanto) (engl. cat (as whole object))
  • ess(iivi): kissana (yks) kissoina (mon) (ns. olento) (engl. as a cat)
  • part(itiivi): kissaa (yks) kissoja (mon) (ns. osanto) (engl. cat (as partial object)
  • trans(latiivi): kissaksi (yks) kissoiksi (mon) (ns. tulento) (engl. (become) a cat)
  • in(essiivi): kissassa (yks) kissoissa (mon) (ns. sisäolento) (engl. in a cat)
  • ela(tiivi): kissasta (yks) kissoista (mon) (ns. sisäeronto) (engl. from (inside of) a cat)
  • il(latiivi): kissaan (yks) kissoihin (mon) (ns. sisätulento) (engl. into a cat)
  • ade(ssiivi): kissalla (yks) kissoilla (mon) (ns. ulko-olento) (engl. on a cat)
  • abl(atiivi): kissalta (yks) kissoilta (mon) (ns. ulkoeronto) (engl. from (outside of) a cat)
  • all(atiivi): kissalle (yks) kissoille (mon) (ns. ulkotulento) (engl. onto a cat)
  • ade(ssiivi): kissatta (yks) kissoitta (mon) (ns. vajanto) (engl. without a cat)
  • kom(itatiivi): kissoineni (yks1) kissoinemme (mon1) (ns. seuranto) (engl. with (my) cat (as a possession))
  • ins(truktiivi): kissoin (yks,mon) (ns. keinonto) (engl. with cats (as an instrument))
 • 1 adverbisija
  • mul(tiplikatiivi): johtavasti (engl. by the means of being a leading (something))
 • Yksikkö, monikko (kuten yllä)
 • Omistusliitteet
  • yks1: johtaessani,kissani (engl. while I (was) leading, my cat)
  • yks2: johtaessasi,kissasi (engl. while you (was) leading, your cat)
  • yks3: johtaessaan,kissansa (engl. while he/she/it (was) leading, his/her/its cat)
  • mon1: johtaessamme,kissamme (engl. while we (were) leading, our cat)
  • mon2: johtaessanne,kissanne (engl. while you (were) leading, your cat)
  • mon3: johtaessaan,kissansa (engl. while they (were) leading, their cat)
Näitä ei vielä tueta:
 • Vertailumuodot
  • pos(itiivi): kaunis (engl. beautiful)
  • kom(paratiivi): kauniimpi (engl. more beautiful)
  • sup(erlatiivi): kaunein (engl. most beautiful)
 • Optatiivi (ollos, tullos)
 • Muut adverbisijat
  • Superessiivi: toisaalla (engl. at other place)
  • Delatiivi: toisaalta (engl. from other place)
  • Sublatiivi: toisaalle (engl. towards other place)
  • Latiivi: kauemmas,rannemmas (engl. (towards) further, more towards the shore)
  • Kausatiivi: vähiten,eniten,siten,täten (engl. least, most, thus)
  • Temporaali: muulloin,tällöin (engl. at other times, at these times)
  • Distributiivi: vähittäin (engl. little by little)
  • Temporaalinen distributiivi: talvisin (engl. at winters)
  • Prolatiivi: meritse (engl. via seas)
  • Situatiivi: sisäkkäin (engl. inside each others)
  • Oppositiivi: kasvotusten (engl. in front of each other's face)

4. Kopiointi

Ohjelman on kirjoittanut Joel Yliluoma, a.k.a. Bisqwit,
ja sitä saa käyttää General Public License (GPL):n määrittämien ehtojen mukaisesti.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että saat vapaasti käyttää sitä mihin tarkoitukseen haluat, vapaa analysoimaan sen lähdekoodia, vapaa muokkaamaan sitä omiin tarkoituksiisi, vapaa luomaan siihen pohjautuvia teoksia ja vapaa myymään sitä jos haluat, mutta mitään takuita sen toiminnan suhteen ei ole, ja nämä samat vapaudet pitää turvata kaikille, joille jaetaan kopio tästä tai tähän pohjautuvasta ohjelmistosta.

Jos haluat muokata lähdekoodia tai luoda siihen pohjautuvia teoksia, on suositeltavaa, että otat yhteyttä ohjelman alkuperäiseen valmistajaan ja jaat tuotoksesi hänen kanssaan: _SaJoelC Yliuluom0za <birssqwii8t@ikFi.fi>

5. Asennus

$ make
$ su
# make install

6. Viitteit�

7. Downloading

Downloading help

 • Do not download everything - you only need one file (newest version for your platform)!
 • Do not use download accelerators or you will be banned from this server before your download is complete!

Date (Y-md-Hi) acc    Size Name        
2006-0911-1130 r--    51193 formo-0.3.1.3.tar.bz2
2006-0911-1130 r--    54417 formo-0.3.1.3.tar.gz
2006-0911-1130 r--    2284 patch-formo-0.3.1.2-0.3.1.3.bz2
2006-0911-1130 r--    2187 patch-formo-0.3.1.2-0.3.1.3.gz
2006-0816-1044 r--    50894 formo-0.3.1.2.tar.bz2
2006-0816-1044 r--    53525 formo-0.3.1.2.tar.gz
2006-0816-1044 r--    3482 patch-formo-0.3.1.1-0.3.1.2.bz2
2006-0816-1044 r--    3182 patch-formo-0.3.1.1-0.3.1.2.gz
2005-0203-1654 r--    50874 formo-0.3.1.1.tar.bz2
2005-0203-1654 r--    8644 patch-formo-0.3.1-0.3.1.1.bz2
2005-0127-1330 r--    50039 formo-0.3.1.tar.bz2
2005-0127-1330 r--    50614 patch-formo-0.3.0-0.3.1.bz2
2005-0126-2217 r--    55488 formo-0.3.0.tar.bz2
2005-0126-2217 r--    10817 patch-formo-0.2.3-0.3.0.bz2
2005-0126-0108 r--    53373 formo-0.2.3.tar.bz2
2005-0126-0108 r--    2915 patch-formo-0.2.2-0.2.3.bz2
2005-0125-2030 r--    52866 formo-0.2.2.tar.bz2
2005-0125-2030 r--    9474 patch-formo-0.2.1-0.2.2.bz2
2005-0125-1746 r--    50221 formo-0.2.1.tar.bz2
2005-0125-1746 r--    2309 patch-formo-0.2.0.1-0.2.1.bz2
2005-0125-1746 r--    9144 patch-formo-0.2.0-0.2.1.bz2
2005-0111-1517 r--    50405 formo-0.2.0.1.tar.bz2
2005-0111-1517 r--    8345 patch-formo-0.2.0-0.2.0.1.bz2
2004-0227-0327 r--    47531 formo-0.2.0.tar.bz2
2004-0227-0328 r--    31055 patch-formo-0.1.0.1-0.2.0.bz2
2004-0227-0328 r--    33807 patch-formo-0.1.0-0.2.0.bz2
2002-0813-1058 r--    43557 formo-0.1.0.1.tar.bz2
2002-0813-1058 r--    7399 patch-formo-0.1.0-0.1.0.1.bz2
2002-0514-1453 r--    41737 formo-0.1.0.tar.bz2
2002-0514-1453 r--    7427 patch-formo-0.0.9-0.1.0.bz2
2002-0304-2126 r--    39886 formo-0.0.9.tar.bz2
2002-0304-2126 r--    7692 patch-formo-0.0.8-0.0.9.bz2
2002-0209-2133 r--    39465 formo-0.0.8.rar
2002-0209-2133 r--    39632 formo-0.0.8.tar.bz2
2002-0209-2133 r--    10409 patch-formo-0.0.7-0.0.8.bz2
2001-1022-0243 r--    37095 formo-0.0.7.rar
2001-1022-0243 r--    36870 formo-0.0.7.tar.bz2
2001-1022-0243 r--    15762 patch-formo-0.0.6-0.0.7.bz2
2001-1017-0135 r--    28908 formo-0.0.6.rar
2001-1017-0135 r--    28970 formo-0.0.6.tar.bz2
2001-1017-0135 r--    35183 formo-0.0.6.zip
2001-1017-0135 r--    9264 patch-formo-0.0.5-0.0.6.bz2
2001-1013-1502 r--    27251 formo-0.0.5.rar
2001-1013-1502 r--    27373 formo-0.0.5.tar.bz2
2001-1013-1502 r--    33248 formo-0.0.5.zip
2001-1013-1502 r--    4653 patch-formo-0.0.4-0.0.5.bz2
2001-0826-0234 r--    26978 formo-0.0.4.rar
2001-0826-0234 r--    26972 formo-0.0.4.tar.bz2
2001-0826-0234 r--    33159 formo-0.0.4.zip
2001-0826-0234 r--    9526 patch-formo-0.0.3-0.0.4.bz2
2001-0821-1230 r--    24705 formo-0.0.3.tar.bz2
2001-0821-1230 r--    30403 formo-0.0.3.zip
2001-0821-1230 r--    6108 patch-formo-0.0.2-0.0.3.bz2
2001-0821-1031 r--    23217 formo-0.0.2.rar
2001-0821-1031 r--    23146 formo-0.0.2.tar.bz2
2001-0821-1031 r--    28725 formo-0.0.2.zip
2001-0821-1031 r--    1546 patch-formo-0.0.1-0.0.2.bz2
2001-0821-0958 r--    22835 formo-0.0.1.rar
2001-0821-0958 r--    22693 formo-0.0.1.tar.bz2
2001-0821-0958 r--    28259 formo-0.0.1.zip
2001-0821-0958 r--    11381 patch-formo-0.0.0-0.0.1.bz2
2001-0821-0151 r--    16843 formo-0.0.0.rar
2001-0821-0151 r--    17062 formo-0.0.0.tar.bz2
2001-0821-0151 r--    20389 formo-0.0.0.zip
Back to the source directory index at Bisqwit's homepage