Simon's Quest

Kuvaruutukaappauksia Simon's Questin käännöksestä

Kehityksen eri vaiheilta

Title screen Title screen, part 2 Main menu Some dialog Some shopping Status screen And night comes
Truecolor logo (starting point
Truecolor map (starting point)
Map aimed for
Map quantized, with and without sprites