Quantum camera

Valvontakameroiden ongelma

Valvontakameroilla on se ongelma, että sitä materiaalia tulee niin valtavasti. Sen takia ne nauhoittavat huonolla laadulla ja pienellä fps:llä.
Kuitenkin siitä materiaalista tarvitaan vain pientä osaa.

Entä jos kamera nauhoittaisi vain sen osan, mitä oikeasti tullaan tarvitsemaan?

Kvanttikamera

Kamera rakennetaan tehtaalla, ja suljetaan laatikkoon, joka estää mitenkään havainnoimasta, nauhoittaako kamera vai ei. Kamera on toimintavalmis, ja se ei vaadi ulkopuolista sähkönlähdettä.

Kun kameran nauhoitteita halutaan tutkia, kameralle annetaan komento, joka määrää, milloin sen tulee olla nauhoittanut. Kameralle siis komennetaan, että sen pitää menneisyydessä olla nauhoittanut sinä ja sinä ajankohtana.
Tämän komennon jälkeen kamerasta saa välittömästi sen kyseisen ajankohdan nauhoituksen hyvälaatuisena, ja kameralla ei sen jälkeen enää voi nauhoittaa mitään uutta.

Toiminta perustuu siihen, että kvanttitasolla ajan kulkusuunnalla ei ole merkitystä. Komento nauhoittamiseen siis tulee tulevaisuudesta. Toisaalta kamera on minä tahansa ajanhetkenä superpositiossa: joko se on nauhoittanut tai ei ole nauhoittanut. Superpositio muuttuu todelliseksi tilanteeksi vasta, kun sitä yritetään havainnoida. Siksi kamera pitää koteloida havainnot estävästi, ja ainoa keino havainnoida kameraa on haettaa tietyn ajankohdan nauhoitus.


I just got this idea some day, and had to write it up before I forget it :)
-- Bisqwit

Disclaimer: This idea is probably more of sci-fi than reality, but if you have studied quantum physics more than I have, feel free to take this as humour or entertainment.


Last edited at: 2006-06-30T19:16:21+00:00